Tasokuvaukset

RR-taso

RR-tasolla suunnistetaan seitsemän harjoitusta, joista kolme on RR-ratoja viitoituksen kanssa. Heti tutustumisharjoituksena suunnistetaan Urheiluopiston sprinttikartalla valinnainen määrä sprinttisuunnistusratoja. Muut kolme harjoitusta ovat tasolle suunniteltuja suoria ratoja. Monet harjoitukset on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat myös seuraavilla tasoilla vierailemisen. RR-taso on tarkoitettu itsenäisesti suunnistaville suunnistajille. Alle 10-vuotiailla ei ole mikään kiire ylemmille tasoille, sillä suunnistushaasteita (ja –määrää) tulee varmasti riittävästi myös RR-tasolla.

TR-taso

TR-tasolla suunnistetaan seitsemän harjoitusta, joista kolme on TR-ratoja viitoituksen kanssa. Heti tutustumisharjoituksena suunnistetaan Urheiluopiston sprinttikartalla valinnainen määrä sprinttisuunnistusratoja. Muut kolme harjoitusta ovat tasolle suunniteltuja suoria ratoja. Monet harjoitukset on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat myös seuraavilla tasoilla vierailemisen. TR-taso on tarkoitettu 10-12 –vuotiaille suunnistajille taitotasosta riippuen.

Taso 1

Taso 1 on tarkoitettu 11-14 –vuotiaille suunnistajille jotka haluavat harjoittaa suunnistustaitojaan H/D 13 –ratojen tasolla. Harjoittelu tapahtuu pääosin muokkaamattomilla kartoilla, mutta harjoituksissa on selkeät teemat. Osassa harjoituksia on mahdollista vierailla ylemmän tason radoilla.

Taso 2

Taso 2 on tarkoitettu 13–vuotiaille ja vanhemmille suunnistajille jotka haluavat harjoittaa suunnistustaitojaan H/D15 –ratojen tasolla. Taitoharjoitukset ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Luvassa on esimerkiksi multi-training harjoitus, jossa on monia tekniikkaharjoituksia samalla kartalla, sprinttisuunnistusta kaupungissa sekä väyläsuunnistus.

Teho

Teho –taso on tarkoitettu 15-18 –vuotiaille suunnistajille jotka haluavat harjoittaa suunnistustaitojaan H/D 16-18 –ratojen tasolla. Harjoitukset ovat fyysisesti ja taidollisesti haastavia, mutta muutamia harjoituksia on mahdollista yksilöllisesti lyhentää ”oikaisemalla”. Tehon harjoituksista on tehty taidollisesti erittäin haastavia. Luvassa on mm multi-training harjoitus, väyläharjoitus mausteilla, sprinttisuunnistusta kaupunkiympäristössä sekä harjoitus 1:15 000 mittakaavaisella kartalla.

Pro

Pro –taso otettiin käyttöön vuonna 2014 Rovaniemellä. Se on 15-18 –vuotiaille, SM- tai kansainvälisellä tasolla tavoitteellisesti suunnistaville, tarkoitettu taso, jossa harjoittelu tapahtuu H/D 21 –ratojen tasolla. Harjoitusteemat ovat vastaavat Teho-tason kanssa, mutta sisältävät Pro-tasolle suunniteltuja lisähaasteita. Pro–tasolle valitaan osallistujat. Valintakriteerit on julkaistu joulukuussa 2014. Pro–tasolla on fyysisesti vaativien ja taidollisesti haastavien suunnistusharjoitusten lisäksi omaa ohjelmaa, esimerkiksi asiantuntijaluentoja huipulla olevan tai huipulle tähtäävän nuoren suunnistajan harjoittelusta.